การใช้งานที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมยา

การใช้งานที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมยาเพื่อใช้ในการผลิตยาวิธีการแก้ปัญหาของทีมมีความพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผสมผสานแสงนั้นถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนของพลังงานกระตุ้นในปฏิกิริยาโฟโตไซมาติกที่แปลกใหม่ตลอดระยะเวลาของการศึกษานักวิจัยได้ทดสอบพื้นผิวที่หลากหลายสารที่ตัวเร่งปฏิกิริยาทำหน้าที่บันทึกปฏิกิริยาของเอนไซม์

ในแต่ละปฏิกิริยา กระบวนการนี้เปรียบได้กับการอบคุกกี้ช็อกโกแลตชิปเคมีโดยการรักษาระดับแสงให้คงที่และปรับแต่งส่วนผสม การใช้ข้อมูลเชิงลึกทางเคมีและการออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มเป็นลักษณะของชุดรูปแบบการแปลงของ CABBI การสร้างฟังก์ชั่นเอนไซม์ใหม่เป็นหนึ่งในความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญความท้าทายโดยการค้นพบการใช้งานแปลกใหม่สำหรับเอนไซม์และแสดงสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้